Läs mer om de olika utställarna som ställer ut i Forsa kvarn.

Anette Gissberg
Fariba Ferdos
Maija Nylén
Angela Evaldsson
Lisbeth Karlsson
Sandra Johansson
Birgitta Karlsson
Magnus Carlsson

Catarina Wilhsson

Malin Kronander

Lillemor Lindberg

Hans Ödvall
Birgitta Swahn

Agneta Thilander

Agneta Närling

Jens Gunnarsson

Anette Andersson