Jag gör tygtryck och fritt broderi… Ibland broderar jag på tygtrycket.

Årets utställning