Forsa Kvarn Ekonomisk förening har till ändamål att bevara kvarnbyggnadens exteriör och interiör, och använda byggnaden för främst konstnärlig verksamhet, men även andra arrangemang.

Föreningen bildades i slutet av 2006 och har sedan dess årligen anordnat konst- och hantverksutställningar i Forsa kvarn, Dannike. Utställningarna har även kompletterats med musikevenemang.

Styrelsen består för närvarande av:

Ordförande: Magnus Carlsson magnus.s.carlsson@gmail.com
Sekreterare: Malin Kronander malin.kronander@icloud.com
Ledamot: Anette Gissberg anette@gissberg.se